Epilator Koagulator EP 300
EPILATOR  EP300
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA


Epilator EP300 (Nr kat 10305) jest urządzeniem służącym do usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania naczyń krwionośnych, a także koagulacji z wykorzystaniem prądu wielkiej częstotliwości. Zastosowana metoda powoduje, iż zabieg jest aseptyczny i mało bolesny, a podczas zamykania naczyń nie dochodzi do krwawienia.


Image
 
 
Dane techniczne:
 • zasilanie        230V, 50Hz
 • moc pobierana         40W
 • częstotliwość pracy         0,88MHz i 1,66MHz
 • wymiary        270x200x68mm
 • ciężar        2,7kg

Wyposażenie :
1. pedał (nr.kat. 00301)
2. uchwyt do mocowania igieł (nr.kat. 00302) lub innych elektrod
3. igły UNI-PROBE 3 szt. (nr.kat. 00304) – Sterylne igły w KL. I. Jednorazowe do użytku w gabinetach kosmetycznych do epilacji. Kombinacja igły z osłonką.
Grubości: 2-niebieski   3-biały  4-turkusowy  5-szary  6-czerwony
4. imadełko do igieł UNI-PROBE (nr kat. 00305)
5. opaska na rękę

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:
1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego  230V, 50Hz  z uziemieniem.
2. Wtyczkę pedału włożyć do gniazda na tylnej ściance aparatu.
3. Wtyczkę kabla z uchwytem do mocowania igły włożyć do gniazda OUTPUT
4. Poluzować uchwyt do mocowania igieł odkręcając jego końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. W otwór uchwytu wsunąć trzpień igły.
6. Końcówkę uchwytu dokręcić w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.
7. Wtyczkę kabla opaski włożyć do gniazda, a opaskę nałożyć na rękę na zwilżone żelem miejsce .
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aby nie dopuścić do uszkodzenia skóry należy:
- dopasować natężenie i czas przepływu prądu do indywidualnych możliwości i odczuć klienta;
- bardzo starannie wprowadzać igłę, w celu uniknięcia powierzchownych oparzeń skóry;
- unikać wystawiania na słońce obszaru objętego zabiegiem przez 24 godziny po jego zakończeniu.
 
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
 •  Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
 •  Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi czy uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
 •  Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy tego samego typu.
 •  Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
 •  Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji - w tym przypadku producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia


PŁYTA CZOŁOWA APARATU
 
 Image

POWER        (1) – Włącznik sieciowy
OUTPUT       (2) – Gniazdo do podłączenia kabla z uchwytem do igły 
MODE           (3) – Rodzaj zabiegu  EPILACJA lub KOAGULACJA – EP lub KOA
INTENSITY   (4) – Wielkość mocy prądu wielkiej częstotliwości – prądu w.cz
TIME             (5) – czas płynięcia prądu w.cz w sekundach – ciągle lub impulsowo
BAND            (6) – Gniazdo do podłączenia opaski
OPERATION (7) – Ustawianie wielkości parametrów poprzez obracanie pokrętła
PRESS          (8) – Przechodzenie do poszczególnych funkcji poprzez naciśnięcie gałki
 
WYBÓR ZABIEGU
1. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF(1).
2. W celu wybrania funkcji EPILATORA lub KOAGULATORA należy długo- tzn. powyżej 2s.- wcisnąć pokrętło OPERATION/PRESS. Na wyświetlaczu pojawi się napis :
 
Image

Aby przejść do następnego rodzaju zabiegu, należy obrócić pokrętło OPERATION/PRESS, pojawi się napis :
 
Image
 
 W celu zatwierdzenia wybranego zabiegu,  należy krótko wcisnąć pokrętło OPERATION/PRESS – O/P
 
 
PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU - EPILACJA
1. Przed zabiegiem skórę oczyścić i zdezynfekować.
2. Włączyć urządzenie przyciskiem  ON/OFF (1)
3. W celu wybrania funkcji EPILATORA należy długo - tzn. powyżej 2s.- wcisnąć pokrętło O/P (7/8). Na wyświetlaczu pojawi się napis :
Image -  Aby zatwierdzić wybór, należy krótko wcisnąć pokrętło O/P (7/8).

Image -  Następnie pojawi się komunikat  Automatyka  NIE. Aby zatwierdzić taki wybór, należy krótko wcisnąć pokrętło O/P (7/8) lub zmienić go obracając pokrętło O/P (7/8) na  AUTOMATYKA  TAK

Image -   Aparat posiada funkcję (Automatyka) przeprowadzania zabiegów bez użycia pedału i możliwość ustawienia czasu, po którym auto- matycznie pojawi się prąd od chwili włożenia igły do kanału włosa.

Image -  Zatwierdzając tę funkcję wyświetli się czas opóźnienia, który możemy zmienić od 0,5s do 2,0s. Potwierdzamy wybór  naciskając  krótko O/P (7/8).

Image Image - Na wyświetlaczu pojawi się ekran na którym pulsują  słupki INTENSITY oznaczające wielkość mocy prądu  w.cz. W celu ustawienia wielkości mocy obracać  pokrętłem O/P (7/8). Aby przejść do następnego parametru należy wcisnąć krótko pokrętło O/P (7/8).

Image -  pokazuje czas płynięcia prądu w.cz po wprowadzeniu igły
(od 0,2 do 8 sek.) Aby zmienić czas naciskamy krótko PRESS (8), aż zacznie migać czas. Następnie obracając  pokrętłem O/P (7/8) zmieniamy wartość czasu.

Image -  oznacza automatyczną pracę bez użycia pedału.

 Image - oznacza wybrany zabieg EPILACJA


4. celu dobrego rozpoznania ustawień i nie wywołania przykrych odczuć u klienta dobrze jest rozpocząć od wartości średnich
5. Po ustawieniu żądanych parametrów należy wprowadzić igłę w kanał włosa. Aby rozpocząć zabieg należy nacisnąć pedał. Jeśli obwód pacjenta nie jest zamknięty tzn. nie jest włożona igła w kanał włosa lub nie kontaktuje elektroda bierna (opaska) – prąd w.cz nie płynie. Jeżeli naciśnie się pedał, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: SPRAWDŹ PRZEWODY.W przypadku gdy słychać długi sygnał, jest to oznaka przerwania obwodu pacjenta lub za wczesnego wyjęcia igły.
6. Aby sprawdzić ilość wkłuć i czas trwania ostatniego zabiegu należy przy odłączonym obwodzie wcisnąć długo pedał, najpierw pojawi się komunikat SPRAWDŹ PRZEWODY a następnie pojawi się czas trwania zabiegu i obok ilość wykonanych wkłuć.
7. Zakończenie usuwania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (pod warunkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony).


UWAGA!
Po ponownym włączeniu aparatu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrany rodzaj pracy. Aby zmienić ustawienia patrz: WYBÓR ZABIEGU

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU – KOAGULACJA

1. Przed zabiegiem skórę oczyścić i zdezynfekować.
2. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF(1).
3. W celu wybrania zabiegu KOAGULATORA należy długo - tzn. powyżej 2s.- wcisnąć pokrętło O/P (7/8). Na wyświetlaczu pojawi się napis :
 
Image 
 
- Kręcąc pokrętłem O/P  (7/8)  zmień  rodzaj zabiegu  na  KOAGULACJA.
 
Image

- W celu zatwierdzenia  wybranego zabiegu należy krótko wcisnąć pokrętło O/P (7/8).
 

Image -  Na ekranie widać    
● KOA        – wybrany zabieg KOAGULACJA
 
- pulsują  słupki INTENSITY oznaczające wielkość mocy wysokiej częstotliwości. W celu ustawienia mocy obracać pokrętłem O/P.(7/8). Aby przejść do następnego parametru należy wcisnąć krótko pokrętło O/P (8) i można teraz ustawić czas płynięcia prądu.

●P1    - oznacza czas i rodzaj płynącego prądu - impulsy prądowe co 1 sekundę.
●P2    - 2 krótkie impulsy co 1 sek.
●P3    - 3 krótkie impulsy co 1 sek.
●CI     - prąd płynie w sposób ciągły
●MO   - nie wykorzystane
4. W tym zabiegu można pracować, naciskając pedał, jednak nie dłużej niż 7 sekund. Aparat sam ogranicza ten czas. Można też, trzymając wciśnięty pedał koagulować aplikatorem.
5. Zakończenie koagulacji sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (pod warunkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony).

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy należy długo- tzn. powyżej 2 sek.- wcisnąć pokrętło O/P. Na wyświetlaczu pojawi się EPILACJA/KOAGULACJA
Następnie należy ponownie długo nacisnąć pokrętło OPERATION/PRESS. Pojawi się DŹWIĘK WYŁ Pokrętłem OPERATION/PRESS wybrać WYŁ lub WŁ i zatwierdzić naciskając krótko pokrętło OPERATION/PRESS.
UWAGA!
Po ponownym włączeniu aparatu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrany rodzaj pracy. Aby zmienić ustawienia patrz: WYBÓR ZABIEGU

 
następny artykuł »
 
BIOMAK Sp. J.
ul. Słońskiego 13
05-820 Piastów

E-mail: biomak@biomak.pl
Tel.: 0 22 723 70 72
Tel.: 0 22 723 69 54
Kom.: 502 448 033
Faks: wew.201

taxfree

stat4u

AN    DE    RU    CZ

            

Logowanie

Twój koszyk

Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Liposukcja ultradźwiękowa, LIPO-FIT LF 100
Liposukcja ultradźwiękowa, LIPO-FIT LF 100
499.00 PLN
(405.69 PLN bez VAT)
Do koszyka

Bezprzewodowy Peeling kawitacyjny, sonoforeza, BIOSONIC BS 400
Bezprzewodowy Peeling kawitacyjny, sonoforeza, BIOSONIC BS 400
399.00 PLN
(324.39 PLN bez VAT)
Do koszyka

25 Lipca 2014
Piątek
Imieniny obchodzą:
Jakub, Krzysztof,
Nieznamir, Sławosz,
Walentyna
Do końca roku zostało 160 dni.